Boerée Procesmanagement is actief in de begeleiding en coördinatie van ruimtelijk economische processen

Voor wie?

Procesmanagement is opereren in een ‘open’ systeem: Dynamische probleemdefinitie, ongestructureerde processen en verbondenheid met veel gelijkwaardige partijen kenmerken het procesmanagement, met slechts één hoofddoelstelling: Versterking van het regionale of lokale economische klimaat.

Opdrachtgevers

Veelal zijn lokale overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen onze opdrachtgever. Participatie of zelfs initiatief vanuit provincies en ministeries is vaak onontbeerlijk voor het behalen van de doelstellingen. Niet op de laatste plaats zijn het de marktpartijen die een investeringsbereidheid moet hebben om uiteindelijk het verschil te maken, en op wiens initiatief wij eveneens regelmatig acteren: Ontwikkelaars, zowel in de (duurzame) energiebranche als gebiedsontwikkelaars en het georganiseerde lokale en regionale bedrijfsleven. Voor diverse investeringsmaatschappijen zijn wij ook internationaal actief geweest in een 10-tal (overwegend) Europese landen.

procesmanagement

De juiste kennis en ervaring

Boerée Procesmanagement opereert met ‘eigen managers’ en tevens binnen een netwerk van ervaren managers die vanuit een ZZP-basis aan ons verbonden zijn.

Wij gaan de opdracht aan en zoeken en vinden uit ons midden de Procesmanager of Programmadirecteur met de juiste kennis en ervaring om de opdracht tot een goed einde te brengen. Altijd onder onze verantwoordelijkheid en altijd zelf het schaduwmanagement verzorgend om onze kwaliteitsstandaard te kunnen garanderen! Of het accent nu ligt op de financieel-economische invalshoek, het een meer civiel-technische opgave betreft of het om een ruimtelijk-planologisch programma gaat; wij leveren de juiste professional.

Mark W. Boerée

Oprichter en eigenaar van het bureau is Mark W. Boerée MSc MRE; Vastgoedkundige/ Bouw- en vastgoedeconoom en Technisch Planoloog en actief als Programmamanager/ -Directeur. Boerée studeerde aan de UVA/TUD, HTS-Amsterdam en SBV-UVA en was onder andere actief -in een loondiensverband dan wel in opdracht- ten behoeve van onder andere Sweco, NS, Bouwfonds, MAB, Troostwijk, Proventure, Can-Amgroep alsmede voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Boerée bekleedde functies als Innovatiemanager, Business Development Director, Adviseur, COO, BU-directeur en Proces- en Projectmanager.

Over Boerée Procesmanagement

Boerée Procesmanagement is in 2001 gestart in het projectmanagement en planontwikkeling van gebiedsontwikkelingen.

Sinds ruim 10 jaar zijn de vraagstukken dynamischer en opener van aard geworden en sindsdien kenmerkt het speelveld zich meer door een gelijkwaardigheid van partijen en wederzijdse afhankelijkheid in het bereiken van de doelstellingen.

In deze context heeft Boerée Procesmanagement zich ontwikkeld tot een gespecialiseerd procesmanagementbureau.

procesmanagement

Contact

Boerée Procesmanagement
Postbus 63199
1005 LD Amsterdam