logo-boeree-procesmanagement

Regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland

De RegioDeal is een samenwerking tussen het Rijk (de ministeries EZK. I&W, BZK, LNV en Defensie) en de regio (provincie Noord-Holland, de “Kopgemeenten” en andere publieke en private partners) om de kracht van de regio en de brede welvaart te versterken.

Het is belangrijk om te investeren in de regio om zo het leef-, woon- en werkklimaat in de Kop van Noord-Holland te versterken en het perspectief van de inwoners en bedrijven te verbeteren. Dat doen we door gebruik te maken van de kansen die er in de Kop van Noord-Holland liggen: de waterstof-economie op gang brengen middels een 9-tal projecten, de ontwikkeling van maritiem technologische ontwikkelingen (METIP) en een stevige human-capitalagenda: het aanhaken van de onderwijssector en kennisinstituten.

Boerée Procesmanagement voert vanaf de start in 2020 het management over dit programma, dat loopt tot september 2024. Onderstaand treft u de links met filmpjes, een animatie, een tweetal NHNext-uitzendingen over de RegioDeal en onze aanwezigheid op de sociale media.

Scroll naar top